cnChina
NIKE BEIJING

No 138 WangFuJing Ave, XDA/BJ APM Plaza No 130-131, Beijing, 100006, China

NIKE SANLITUN

New Sanlitun Plaza, Bldg S8, Chaoyang District, Beijing, 100027, China

NIKE SHANGHAI

No 819 NanJingDong Lu, ShiMaoBaiLian International Plaza, Shanghai, 200001, China

Sunny 993

1F-2F, No 993, Nanjing Rd (W), Shanghai, 200041, China

NIKE Office

No 1366, Nanjing Rd (W), Plaza 66 (II), 9F, Shanghai, 200040, China

NIKE TIANJIN

1F, Sheng Ao Shopping Center, No 321-327 Heping Rd, Heping District, Tianjin, 300040

© 2008-2010 NIKE Inc. All Rights Reserved

NIKE BEIJING

No 138 WangFuJing Ave,
XDA/BJ APM Plaza No 130-131
Beijing
Beijing, 100006 China

Ph: 86-13581820239Studio product assortment available here. Please contact us to book an appointment.
Call
© 2008-2010 NIKE Inc. All Rights Reserved

NIKE SANLITUN

New Sanlitun Plaza, Bldg S8
Chaoyang District
Beijing
Beijing, 100027 China

Ph:86-13811014746

Call
© 2008-2010 NIKE Inc. All Rights Reserved

NIKE SHANGHAI

No 819 NanJingDong Lu,
ShiMaoBaiLian International Plaza,
Shanghai
Shanghai, China 200001

Ph: 86-13917576577 / 86-13564187118


Studio product assortment available here. Please contact us to book an appointment.
Call
© 2008-2010 NIKE Inc. All Rights Reserved

Sunny 993

1F-2F, No 993, Nanjing Rd (W),
Shanghai
Shanghai, China 200041

Ph: 86-13671711100 / 86-13386112897


Studio product assortment available here. Please contact us to book an appointment.Call
© 2008-2010 NIKE Inc. All Rights Reserved

NIKE Office

No 1366, Nanjing Rd (W),
Plaza 66 (II), 9F,
Shanghai
Shanghai,China 200040

Ph: 86-13818023990


Call
© 2008-2010 NIKE Inc. All Rights Reserved

NIKE TIANJIN

1F, Sheng Ao Shopping Center,
No 321-327 Heping Rd,
Heping District
Tianjin
Tianjin, China 300040

Ph: 86-13752559755


Call
© 2008-2010 NIKE Inc. All Rights Reserved